• Physiotherapeutin, BSc

  • Dipl. Sportphysiotherapeutin ESP (i.A.)

  • Klinische Manualtherapie - GMAT

  • Kinesiotaping

Franziska Martig

Physiotherapeutin